sjamanisme, sjamaan, shaman, trancereizen, heling, bewustzijn, cursus sjamanisme, sjamanistische workshop, sjamanistische training, kruidengeneeskunde, persoonlijke ontwikkeling, innerlijke groei, verdieping, coaching, natuurbeleving, stiltewandeling, kruidenwandeling, mystiek, kruidenstempel massage, Brabant, Breda

Home | Voorstellen | Agenda | Gastenboek | Nieuwsbrief | Contact

Voorwaarden & betalingen

Kamer van Koophandel 57519196.
Bankrekening: Triodos 781370906 (t.a.v. M. Schouten te Galder)
IBAN: NL12 TRIO 0781 3709 06
BIC: TRIONL2U

Alleen voor de vakantieweken!!
Bankrekening: Triodosbank 197771904 (tnv M.Schouten en/of M.Schut te Galder)
IBAN: NL15 TRIO 01977 719 04
BIC: TRIONNL2U

Bij aanmelding of het maken van een afspraak zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Betalingsvoorwaarden

Betalingen voor individulele sessies en éénmalige groepsactiviteiten dienen bij aanvang contant te worden voldaan. De kosten voor cursussen, trainingen en vakantieweken kunnen via de bank worden overgemaakt op boven genoemde rekening.

Op verzoek kunt je een factuur krijgen. Hiervoor komt bovenop de genoemde prijs 21% btw.
Bedrijven, werkgevers of groepen die mij in willen huren voor een activiteit kunnen het beste even contact met me opnemen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Aan de hand hievan maak ik een offerte.

2. Aanmelden en afspraak maken
Wanneer je je aan wilt melden voor een activiteit stuur dan een mail naar marieke@ankamaranka.nl. Vermeld daarin de datum, en om welke activiteit het gaat. Deze wordt bevestigd, er is dan een plaats voor je gereserveerd. Praktische gegevens over de activiteit vind je op de website of je ontvangt hierover nog een email.

Voor het maken van een afspraak voor een individuele sessie of met een eigen groep, kun je telefonisch contact met me opnemen op nummer 06-41222540.

3. Afmelden
Bij annulering binnen 24 uur of het vergeten van een afspraak of activiteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Zie punt 6 voor annulering bij een workshop, cursus of vakantieweek.


4. Regels in de praktijk
Ik plan mijn activiteiten ruim in. Indien je veel te vroeg bent (meer dan een kwartier), verzoek ik je in de auto te wachten of een wandelingetje te maken.

Ik verzoek je om op tijd te komen. Kom je (veel) te laat, dan gaat dat van je consult af. Soms is er uitloop mogelijk.

Tijdens het eerste consult of behandeling vind er altijd een intake plaats om goed in kaart te brengen waar je voor komt. Na de behandeling kunnen we een vervolg afspraken maken. Tussentijds evalueren we, sturen we bij en spreken we af wat nodig is.

Wanneer je onder behandeling van een arts bent, zal ik deze nooit doorkruisen. Ik ben geen arts, wel een genezer en een adviseur. Het is aan te raden jouw arts op de hoogte te stellen wanneer je ook met een behandeling van een behandeling met kruiden begint.


5. Cursussen, workshops en vakanties
Inschrijven voor een training, cursus, workshop of vakantie kan telefonisch of per e-mail,
06-41222540 marieke@ankamaranka.nl. Je doet een aanbetaling van € 35,- voor een cursus en € 200,- voor de vakantieweek. Je inschrijving is dan definitief.
Het restant van het cursusgeld dient één maand voor aanvang te worden overgemaakt.
Eénmalige workshops kunnen contant op de dag zelf worden afgerekend.

Lesgelden dienen te worden overgemaakt naar de Triodos Bank nr. 7813 709 06, IBAN: NL12 TRIO 0781 3709 06, tnv. M. Schouten te Galder. Graag je naam, de activiteit en de startdatum van de activiteit erbij vermelden.

Betalingen voor de vakantieweken dienen worden overgemaakt naar de Triodosbank nr. 1977 719 04, IBAN NL15 TRIO 0197 7719 04, tnv M.Schouten en/of M.Schut te Galder. Graag je naam en de datum van de week erbij vermelden.

6. Annuleringsvoorwaarden trainingen, cursussen, workshops, retraites en vakanties
Een workshop dient telefonisch of per email minimaal één week van te voren worden afgemeld, er zijn dan geen kosten aan verbonden. Bij annulering minder dan één week worden de kosten in rekening gebracht.

Een cursus of zweethutceremonie dient telefonisch of per email minimaal twee weken van te voren worden afgemeld, dan wordt het volledige cursusgeld terugbetaald minus € 35,-/€ 100,- annuleringskosten. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave meer mogelijk en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Een training, retraite of vakantie dient per email minimaal één maand van te voren worden afgemeld, dan wordt het volledige cursusgeld terugbetaald minus de aanbetaling € 200,-/€ 150,- annuleringskosten.
Bij annuleren binnen vier tot drie weken voor de eerste cursusdatum wordt 50 % van het cursusbedrag teruggestort.
Bij annulering binnen drie weken voor de eerste cursusdatum is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.
Voor een vakantie adviseren we je om een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij gewichtige omstandigheden heeft Anka Maranka het recht de activiteit te annuleren. Het volledige bedrag zal dan worden terugbetaald.


7. Algemene voorwaarden
De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website van Anka Maranka vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst.

Wanneer je je hebt aangemeld voor een activiteit of een individuele afspraak hebt gemaakt, dan zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing en maken deel uit van de overeenkomst.

Alcohol- en drugsgebruik, onzedelijk- of agressief gedrag wordt niet getolereed. Wanneer hier toch sprake van is word je verwijderd uit de groep of de praktijk. Terug betaling is dan niet mogelijk.
Tijdens vakantieweken is het nuttigen van een glaasje uiteraard geen probleem.

Wanneer er een persoon in de groep is die de groepsenergie ernstig verstoord, heeft Marieke Schouten het recht deze te verwijderen. (gedeeltelijke) Terug betaling is mogelijk.

Alle sessies, consulten, behandelingen en activiteiten zijn op basis van eigen verantwoordelijkheid. Marieke Schouten kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen ervan. Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst. Ook wordt er dan vanuit gegaan dat je weet wat we doen en wat de bedoeling is.


8. Vergoedingen
Behandelingen worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn andere wegen waarbij vergoeding wel mogelijk is.

• Als je binnen een lopende behandeling bij een psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog wordt verwezen voor behandeling, kan deze therapeut er voor zorgen dat deze behandeling door de zorg-verzekeraar vergoed wordt uit jouw basisverzekering.

• Via Persoons Gebonden Budget (PGB) is er vergoeding mogelijk wanneer je bij mij begeleiding aanvraagt.

• Bij aanmelding via bedrijfsarts/werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is er vergoeding mogelijk. Je doet er goed aan dit vooraf zelf uit te zoeken.

• Wanneer je een eigen bedrijf hebt dan kun je acitiviteiten en begeleiding die werkgerelateerd zijn, opvoeren als bedrijfskosten bij de belasting.


8. Geld en spiritualiteit
Geld en spiritualiteit gaat voor sommigen moeilijk samen. Dit is begrijpelijk als we zien hoe alles op dit moment tegen de economische meetlat wordt gelegd. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling onszelf weg te geven. We hoeven ook niet vies van geld te zijn, zolang we hier bewust mee omgaan.
Ik zie geld als een ruilmiddel voor de diensten die ik aanbied. Het is een uitwisseling van energie die in balans dient te zijn.

9. Privacy
Wanneer je je aanmeld voor een activiteit of een afspraak maakt, ga ik er vanuit dat je interesse hebt in de activiteieten van Anka Maranka. Je wordt dan in het email bestand gezet en via mijn nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van mijn activiteiten. Mocht je dit niet willen, geen probleem, geef het dan even aan en je wordt uit het bestand gehaald of er niet ingezet.
Wanneer je wel op de hoogte gehouden wil worden van mijn activiteiten en nieuwsbrieven, dan ga ik zorgvuldig met jouw gegevens om. Deze worden alleen gebruikt voor activiteiten van Anka Maranka en niet aan derden gegeven.