Voorstellen

Mijn naam is Marieke Schouten (1972).
Sinds ik me kan herinneren ben ik op zoek gegaan naar mijn eigen waarheid. Na een lange intensieve persoonlijke zoektocht opende ik in 2007 mijn praktijk Anka Maranka.
Sindsdien deel ik mijn kennis en ervaring op mijn Pad van het Hart.

Als bewustzijnstrainer, transformatiecoach, ritueel begeleider, medicijnvrouw, wegwijzer, energetisch werker begeleid en ondersteun ik mensen tijdens hun innerlijke zoektocht. Zodat ze hun harten openen en een stevige basis kunnen ontwikkelen. Zich herinneren wie ze ten diepste zijn en weer in contact kunnen komen met hun ware kracht, liefde en talenten.

“Mijn missie is om het Nieuwe Bewustzijn te verankeren op Moeder Aarde. De mannelijke en vrouwelijke energie mee uit te zuiveren zodat ze waarachtig samen kunnen werken om de nieuwe wereld te creëren”.

Marieke en Anka Maranka


De kracht van Anka Maranka is voortgekomen vanuit een innerlijke beweging. Een natuurlijk samenvloeien van eigen ervaring, herinnering, opleiding, contemplatie, inwijding en ontwikkelde talenten heeft ertoe geleid dit werk te mogen en kunnen doen.

Vanuit mijn eigen wijsheid en ervaring op het Pad van het Hart, lopen we een tijdje samen. Hierdoor heb je een focus.
Je kunt uitrusten en jezelf weer richting geven. Je krijgt vertrouwen in jezelf en in het leven.

Door mijn rust, helderheid en respect voor wat er is, voel je je veilig en uitgenodigd je te openen.
Hierdoor ga je de verbinding met jezelf en het grote geheel herstellen. De stem van je hart horen en vertrouwen op de Wijsheid daarvan.

 

Anka Maranka Betekenis


Deze woorden en klanken komen geregeld langs tijdens mijn Klankreizen.
Het is de naam die ik gegeven heb aan het energieveld waarmee ik mag werken en wat ik de wereld te geven heb.
Maranka is een combinatie van Marieke, mijn aardse geboortenaam. En van Maria, de Moeder, de oermoeder. Een sjamanca is een vrouwelijke sjamaan.
Anka komt van de Ankh, het verankeren in de aarde, het licht verankeren op aarde, de sleutel tot het eeuwige leven…


Anka Maranka op het Pad van het Hart

Op het Pad van het Hart is de nieuwe naam die ik gebruik voor het werk wat ik uitdraag. Dit is niets nieuws want al jaren sprak ik in mijn lessen en ceremonies over het Pad van het Hart; het is het Pad wat ikzelf bewandel.

Het Pad van het Hart gaat over de Wijsheid van je Hart volgen en van daaruit spreken en handelen. Staan voor jouw waarheid. Over aanwezig zijn met en verantwoording nemen voor je eigen gevoelens, emoties, je denken en doen.

Contact